Over mij

Je moet loslaten wie je was om te worden wie je bent

Wie ben ik?

Mijn naam is Joep Ernst. Een paar jaar geleden verloor ik mezelf om mijn ware zelf terug te vinden. Ik ging door een diep dal, en op het diepste moment gebeurde er iets. Ik liet los, ik gaf op. Wat ik losliet was het beeld wat ik had van mijzelf en van mijn leven en hoe het allemaal moest zijn. Hiermee liet ik een groot deel conditionering los die mijn kijk op de wereld en mijzelf compleet veranderde en bevrijdde.

Ik ben altijd opzoek naar mijzelf en mijn plek in deze wereld geweest. Als hoog gevoelig en empathisch kind had ik had veel moeite met de koudheid van de wereld en kon maar moeilijk begrijpen waarom alles zo gaat als dat het gaat. Zo hoeft het toch allemaal niet te gaan dacht ik? Waarom ziet niemand dat we zo de verkeerde kant op gaan… Opgroeiend in een druk gezin waarin veel pleegkinderen hun thuis vonden vond ikzelf ook weinig ruimte om mijn pijn hierover te uiten en ik zette dan ook veel vast in mijzelf.

Jarenlang leefde ik een dubbelleven, innerlijk altijd bezig met zelfontwikkeling en kennis verruiming over de spirituele en energetische wereld. Maar naar de buitenwereld gaf ik mijn interne wereld en kennis niet prijs. Ik was bang om naar buiten te komen en mijn kijk op de wereld te delen. Ik voelde me niet vrij en heb hierdoor jarenlang in zelfverdoving en vlucht geleefd. Gebogen onder de zwaarte die ik maar bleef opnemen ging ik maar door totdat ik niet verder kon. Er moest iets veranderen en ik vroeg toen ook voor het eerst om hulp bij een energetisch coach. Dat was de omslag die ik nodig had. Ik stapte van slachtofferschap in meesterschap en langzaam veranderde mijn wereld.

Mijn missie

Ik ben betrokken bij het welzijn van de mens en aarde en heb een drang om bij alles wat ik doe met zingeving bezig te zijn. Ik wil dat mijn werk bijdraagt aan een betere wereld. Dit geeft mijn de motivatie en passie om andere te helpen met hun zelfontwikkeling en groei. Want ik geloof dat als je jezelf transformeert je ook de wereld transformeert.

Ik had vroeger altijd al het gevoel dat ik een bepaalde missie had, een pad en een bepaald doel. Wat kom ik hier doen? Wat heb ik bij te dragen aan deze wereld? Het vinden van mijn zielsmissie zoals ik dat noem heeft me op veel verschillende plekken gebracht en in veel verschillende situaties. Allen hebben bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Iedereen heeft naar mijn idee een zielsmissie, een doel van persoonlijke ontwikkeling en een doel van bijdrage aan de wereld. Het helpen vinden van jouw zielsmissie is onderdeel van mijn missie geworden.

Al een lange tijd voel ik dat ik ervaringen in mijn leven meemaak die in het eerste opzicht heel lastig te verwerken zijn. Maar later blijken juist die ervaringen mij bepaalde lessen te leren. Ze bieden mij elke keer weer een inkijk en de belichaming in een bepaald pijnstuk, een (jeugd)trauma, een ervaring of een probleem. Ervaring is de beste leerschool en hierdoor doorzie ik bij andere trauma’s, patronen, mechanismen en programma’s.

Dit patroon van ervaren en belichamen ben ik in het afgelopen jaar heel sterk gaan doorzien en ik weet dan ook dat ik de leerschool van het leven aan het door razen ben om deze ervaringen en de manier om hier mee om te gaan te delen met andere mensen. Begeleiden, adviseren en coachen is iets wat ik van nature graag doe. Het is een rode draad die de laatste jaren steeds duidelijker naar de voorgrond trekt in mijn leven. Ik heb besloten deze rode draad, deze missie op te pakken en andere op weg helpen op het pad van ‘lichter leven’ naar zelfrealisatie en transformatie.

Met kennis van de spirituele en energetische wereld en tegelijkertijd van het aardse sla ik bruggen tussen deze twee ervaringsbeelden van onze realiteit en help mensen de oversteek in zichzelf te maken naar een authentieker en lichter leven. Want dat willen we toch allemaal?

Ik kijk er naar uit jou te begeleiden in jouw transformatiereis!

Certificering en opleidingen

Bij veel conventionele coaching en psychotherapie wordt er wordt gewerkt op mentaal, sociaal en persoonlijkheidsniveau, maar de diepere emotionele- en spirituele lagen worden buiten beschouwing gelaten. Terwijl daar meestal de wortels van veel issues liggen. Omdat ik zelf de diepgaande positieve invloed van holistisch werk op mijn leven en welzijn heb ervaren ben ik me hier vakmatig in gaan verdiepen.

Ik ben gediplomeerd Transformatie Coach bij de Bridgeman Academy. In deze praktische opleiding ligt de focus op het doorzien van diepgaande energetische blokkades en deze ontwortelen vanuit de kern, ongeacht de uitingsvorm waarin deze disbalans zich manifesteert en wat de oorsprong van de blokkade of problematiek is. 

Buitenom de al behaalde opleidingscertificaten blijf ik me altijd verdiepen. Ik ga graag naar aansluitende trainingen en seminars om mijn kennis te blijven verbreden. Zoals laatst een vakmatig verdiepende transformatie dag met als thema: grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik. Met als doel het veilig, integer en zuiver kunnen faciliteren van healing op dit thema.

Ik ben ook in het bezit over mijn Reiki 1 en Reiki 2 certificaat volgens het Usui systeem.

Wat kan je verwachten​

Een transformatie sessie is ook wel een intuïtieve healing sessie, die kan zorgen voor een onomkeerbare verandering, een ware transformatie.  Het doel van een transformatiesessie is het doorgronden en ontwortelen van trauma’s, pijnstukken, patronen en beschermingsmechanismen. Als transformatie coach benader ik de hele mens holistisch en werk ik op sociaal, psychologisch, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau.

Ik werk intuïtief, dit betekent dat ik me laat leiden door wat er opkomt en wat er op dat moment nodig is om jouw vraagstuk op te lossen. Ik gebruik daarbij methodieken die ik me eigen heb gemaakt.

Een sessie duurt gemiddeld 90 minuten en maximaal 120 minuten. Investering: € 97,- per sessie.

Transformatiepakket 3 sessies: € 291,-

Transformatiepakket 5 sessies: € 485,-

Transformatiepakket 7 sessies: € 679,-

Transformatiepakket 10 sessies: € 970,-

*Alle prijzen zijn particulier incl. BTW en zakelijk excl. BTW.