Wie ben jij achter het masker?

Identiteit kent vele verschillende verschijningsvormen. We bouwen onze identiteit op uit vele blokjes die we in onze levens oppikken. De fundatie voor ons ‘persoon’ onze identiteit wordt voornamelijk gevormd en neergelegd in de eerste 6 jaar van ons bestaan. Het brein staat dan volledig open en ontvangt alle informatie omdat het niet in staat is iets af te wijzen. Het is net als het programmeren van een lege harde schijf.

Alles wat we meekrijgen in deze eerste 6 jaar, ouders, leraren, kinderen op school, lesstof op school, televisie, muziek etc. slaan we op en gebruiken we later als filters voor onze realiteit. Alles wat niet door de mazen van deze identiteit ’s filters kan wordt afgewezen en zo ontstaat onze comfort zone. Je kent vast die kinderen die zoveel televisie hebben gekeken vroeger om ze stil te krijgen dat ze nu eigenlijk een karakter aannemen uit die series die ze zo graag kijken. Hun Pre frontale cortex is geconditioneerd op basis van wat ze hebben opgenomen via de tv.

Later in het leven nemen we vele rollen aan en deze vormen opnieuw belangrijke onderdelen van jouw identiteit. Laten we deze ‘Ik ben’s’ noemen. Je kan er vast vele benoemen voor jezelf.

Maar achter die Ik ben’s zit iets. Een wezen, een bestaansvorm die de rollen aanneemt. Maar wie of wat is dat dan? Wie is het achter het masker van identiteit?

Ik houdt ervan om woorden uit elkaar te halen omdat woorden altijd een geheim verklappen, een oorsprong of je meer informatie geven over wat we nou eigenlijk echt bedoelen. Zo ook het woord ‘Persoon’. Met een persoon bedoelen we iemand, met al zijn rollen, karaktereigenschappen, conditioneringen. Eigenlijk een verzameling van alle ‘Ik ben’s’ die iemand heeft aangenomen in zijn leven. Als we in de etymologie duiken van het woord ‘persoon’ stuiten we op iets interessant.

Het woord ‘persoon’ komt van het Latijnse woord ‘Persona, een masker gedragen met een bepaalde vorm waardoor het stemgeluid verder reek, gedragen door acteurs in theatervoorstellingen. Een masker dat werd gedragen om een bepaalde rol te spelen en uit te beelden.

– per = via

– son(a) = geluid

Nu heeft het woord persoon de betekenis een menselijk wezen. Wat dus eigenlijk masker betekent. Een menselijk wezen is een masker, iets wat gedragen wordt. Je bent een spiritueel wezen in een de tijdelijke verschijningsvorm van een mens.

Het ‘persoon’ waar jij je mee identificeert, jouw identiteit, jouw ego, jouw ‘Ik’ is een masker wat de echte jij draagt. Je speelt een rol in een groots en werelds toneelstuk. En jij kan kiezen welke rol je aanneemt. Maar daarvoor zou je eerst moeten beseffen dat je een masker draagt. Doe het eens af, probeer eens te kijken waar het masker uit bestaat. Welke rollen, welke identificaties, welke conditioneringen draag jij?

Wie ben jij achter het masker?

Waar bestaat jouw ‘persoon’ uit?