’Truly, the greatest gift you have to give to the world is that of your own self-transformation’’ – Lao Tzu –

Het raakte me diep vandaag toen ik de dapperheid, moed en motivatie voelde en ervaarde die een cliënt had om zijn trauma aan te gaan en te durven helen. Hij was er al tientallen jaren voor aan het vluchten en dat hield nu op zei hij.

Hij snapte en belichaamde heel sterk de noodzaak om een herhalend patroon van trauma in de mannenlijn te doorbreken. En dat vind ik enorm moedig. Het is alsof je het afval opruimt wat jij niet persé op straat heb gegooid maar de persoon voor jou.

Trauma wordt op 2 manieren doorgegeven aan de volgende generatie:

– Getraumatiseerde mensen vertonen getraumatiseerd gedrag wat weer opnieuw traumatiseert

– Niet geheeld trauma wordt opgeslagen in het celgeheugen en de dna-codering en blijft generatief doorwerken in de epi genetica, dit noemen we intergenerationeel trauma.

de waardevermeerding die het helen van je pijnstukken, trauma’s, overtuigingen en wat voor disbalans dan ook meebrengt is niet alleen voor jou. Maar nog belangrijker ook voor alle komende generaties. Die volgende generaties, jouw kinderen, die hoeven dan niet jouw afval (trauma) op te ruimen en plukken dus de gezonde vruchten in plaats van de rotte die jij hebt laten hangen.

Doe je het niet voor jezelf, doe het dan voor je kinderen en kleinkinderen. Als steeds meer mensen hun eigen demonen durven aan te kijken en er mee te werken kan de wereld enorm snel transformeren en veranderen in een hele mooie plek. Maar dan moeten we wel aan de slag.

Mag ik jou helpen?