𝐃𝐄 π“πˆπ‰πƒ 𝐙𝐀𝐋 𝐇𝐄𝐓 𝐖𝐄𝐋 𝐇𝐄𝐋𝐄𝐍

Iets wat vaak gezegd wordt. Maar als er iets is wat de tijd nooit kan doen dan is het pijn helen. De tijd kan je helpen de pijn vergeten. De tijd kan toedekken onder vele laagjes. Maar de pijn blijft bestaan en is nu moeilijker bereikbaar.

Alles speelt zich af in het nu, en jouw heden is een continuΓΌm van het verleden. Al jouw vergeten pijnen, trauma’s en onverwerkte emoties die je nog niet bent aangegaan spelen zich nog af in jou.

Misschien wel onder heel wat laagjes of een gesloten hart, je voelt ze misschien niet, maar ze zijn er nog wel. Ze sijpelen langzaam door de laagjes naar buiten en hebben een negatief effect op jouw interne en externe belevingswereld. Tot dat je het aangaat, voelt en ervaart. Zo lossen ze op.

Tijd heelt niet, voelen in aanwezigheid wel!